POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

Polityka Prywatności została stworzona w celu dokładnego wyjaśnienia zasad i metod stosowanych przy gromadzeniu i przetwarzaniu danych użytkowników.

Zasadą Przedsiębiorstwa Wielobranżowego „RPR”  jest przestrzeganie wszelkich obowiązujących przepisów prawa dotyczących prywatności i ochrony danych. Niniejsze zasady obowiązują w stosunku do serwisów internetowych obsługiwanych przez lub w imieniu Przedsiębiorstwa Wielobranżowego „RPR”.

Termin „dane osobowe” oznacza informacje, same w sobie lub w kombinacji z innymi informacjami nam dostępnymi, osobiście identyfikujące użytkownika.

Zbieranie odbywa się, w zależności od rodzaju danych, z inicjatywy użytkownika lub automatycznie.

Korzystając z serwisów w jakikolwiek sposób użytkownik jednoznacznie akceptuje zasady obowiązujące w Polityce Prywatności.

Dane zbierane, gdy kontaktujesz się z nami

Gdy użytkownik kontaktuje się z nami celem dokonania danych czynności (np. złożenia reklamacji) za pomocą strony internetowej, telefonu czy też poczty e-mail,  ponownie wymagać będziemy przekazania nam jego danych osobowych w postaci imienia, nazwiska, adresu e-mail celem potwierdzenia tożsamości i możliwości zwrotnego kontaktu. Dotyczy to tych samych danych osobowych, które zostały wcześniej pozyskane, podanie tych  danych nie jest obowiązkowe, lecz jest niezbędne do dokonania czynności lub uzyskania informacji, które interesują użytkownika.
Sposób wykorzystania danych

Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w zakresie i celu, jakie obejmowała dana zgoda.

Dane zbierane automatycznie mogą być użyte do analizy zachowań użytkowników na serwisach lub też do zbierania danych demograficznych o naszych użytkownikach.

Dane zbierane w trakcie korespondencji pomiędzy użytkownikami a Przedsiębiorstwem Wielobranżowym „RPR” będą wykorzystane wyłącznie w celu możliwie poprawnej, pełnej i sprawnej odpowiedzi na zadawane zapytanie.

W przypadku naruszenia Regulaminu połączonego z naruszeniem prawa, a także bez takiego naruszenia lecz na podstawie innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa, Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „RPR” udostępnia dane, w tym osobowe, organom ścigania oraz organom wymiaru sprawiedliwości.

Korzystając z tej strony, zgadzasz się na używanie plików cookies Szczegóły

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close